Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer en maakt plaats voor de AVG. Door de AVG wordt de positie van betrokkenen (mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) versterkt. Betrokkenen krijgen meer rechten op o.a. het beheer van hun persoonsgegevens. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen juist meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Ouranios vraagt bij een intake jouw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Ik stuur mijn klanten rond kerst vaak een kaartje. Mijn klanten zijn belangrijk voor mij en op deze manier laat ik hen ook merken dat zij er toe doen. Om een kaartje te kunnen sturen zijn, naam en adres gegevens noodzakelijk.

Jouw gegevens staan in eerste instantie op papier. Het kan zijn dat je, om de digitale agenda (via een beveiligde site supersaas.nl) te gebruiken, je gegevens online ook invoert of ik dat voor jou doe. Zoals aangegeven zijn jouw gegevens ingevoerd op een beveiligde site. Andere cliënten hebben geen inzage in jouw gegevens en jouw gegevens worden ook niet doorverkocht aan andere bedrijven.

Mocht je je gegevens willen zien, dan bestaan deze enkel uit de naam en adres gegevens die je hebt doorgevoerd. Alle andere informatie staan op papier op het intake formulier. Deze bewaar ik veilig op een afgesloten plek.

Een e-mailadres vraag ik omdat ik eens per zoveel tijd een nieuwsbrief wil sturen als er iets te melden is. Deze nieuwsbrief verstuur ik tussen de 2 en 4 keer per jaar. En je mag jezelf altijd uitschrijven.

Jouw telefoonnummer komt van pas wanneer er een afspraak is gemaakt die of ik niet ga redden of waarvoor jij als cliënt te laat bent. Het is dan handig om je te kunnen bereiken. Daarnaast gebruik ik jouw telefoonnummer via whatsapp.

Een geboortedatum helpt bij een intake en het bespreken van jouw klachten. Sommige klachten manifesteren zich op een bepaalde leeftijd. En weten hoe iemand er aan toe is (gewicht, leeftijd en algehele gezondheid of aandoeningen) is noodzakelijk bij het maken van een behandelplan.